Kurs Indywidualny

MATURA POLSKA WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ MEN

Kurs dedykowany jest uczniom, którzy preferują pracę indywidualną. Przygotowanie do matury opiera się na realizacji materiału, nauki mapy świata, zaliczenia poszczególnych działów i mapy świata, wykonywaniu zadań ze zbioru CKE do każdego działu (łącznie ok. 300), wykonaniu arkuszy egzaminacyjnych z majowych sesji egzaminacyjny 2005-2017 (ok. 420 zadań) oraz arkuszy z matur próbnych (ok.420 zadań).

Kurs obejmuje:

 • realizacja całego materiału z geografii, który jest ujęty w podstawie programowej
 • wykonanie wielu ćwiczeń z mapą
 • utrwalenie przerobionego materiału poprzez rozwiązywanie zadań maturalnych
 • rozwiązywanie kilkunastu arkuszy maturalnych (CKE,OKE,OPERON) wspólnie z nauczycielem
 • monitorowanie postępów uczniów poprzez przeprowadzenie testów kontrolnych po każdym dziale tematycznym
 • przeprowadzenie matury próbnej, na koniec kursu, z zachowaniem procedur egzaminacyjnych
 • materiały wykorzystane w czasie kursu

Rekomendowana liczba godzin dla uczniów:

 • klas II- 2h/tydzień
 • klas II przystępujących w kolejnym roku do olimpiady- 3h/tydzień
 • klas III rozpoczynających kurs wrzesień/październik – 3h/tydzień
 • klas III rozpoczynających kurs listopad/styczeń- 4h/ tydzień  w systemie 2x2h
 • klas III rozpoczynających kurs 2-3 msce przed maturą-6-9h/ tydzień w systemie 3x2h lub 3x3h

Ramowy plan kursu:

GEOGRAFIA FIZYCZNA

 • Mapa i jej elementy (4h)
 • Astronomia (6-8h)
 • Atmosfera (6-8h)
 • Hydrosfera (4-6h)
 • Litosfera (10-12h)

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

 • Demografia (6-8h)
 • Rolnictwo (6h)
 • Przemysł (6h)
 • Usługi (4h)
 • Geografia polityczna (2h)
 • Ochrona środowiska (2h)
 • Unia Europejska (2h)

POLSKA (12H)

ARKUSZE MATURALNE 2005-2015/ SESJA JESIENNA I MAJOWA (8-12h)

*Razem

Min:78 h

Max:92h

Liczba godzin uzależniona jest od tempa nauki ucznia oraz od jego indywidualnych potrzeb. Zajęcia odbywają się w formule mieszanej tj. opracowanie teori do danego tematu (dysksuja, mini wykład) i utrwalenie wiedzy poprzez ćwiczenia, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz pracę z materiałami dydaktycznymi (mapy, skały, przyrządy pomiarowe).

Uczeń otrzymuje materiały z lekcji (zdjęcia, filmy, zadania). Na lekcjach używane są liczne prezentacje tematyczne wizualizowane na TV/monitorze komputera, co w połączeniu z  dużą dawką humoru ułatwia przyswajanie materiału.

Na zajęciach uczeń wykonuje szereg zadań z arkuszy maturalnych z lat 2005-2017. Ma to na celu weryfikację wiadomości ucznia i określenie, który materiał wymaga od niego powtórzenia lub ponownego wyjaśnienia.

Każdorazowo, po przerobieniu 3 działów,  wszyscy uczniowie zapraszani są na Quiz weryfikujący zdobytą wiedzę, w ramach godzin gratisowych.

Rekomendacje: