O Mnie

Profil firmy:

Teach Me Geography oferuje prestiżowe kursy maturalne z geografii w zakresie przygotowania uczniów do matury polskiej, IB, A-level, IGCSE, GCSE, olimpiady geograficznej, oraz przygotowanie studentów do egzaminów na kierunkach pokrewnych z geografią (turystyka, oceanografia, ochrona środowiska etc.) i wyjazdów na Erasmusa. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej VIII, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Sylwia Firlej-Śliwińska, założycielka Teach Me Geography, z wykształcenia i zamiłowania nauczycielka geografii w liceum, szkole międzynarodowej oraz na wyższej uczelni. Specjalizuje się w przygotowaniu uczniów do Matury Polskiej, egzaminów IB oraz A-level. Podróżniczka, od wielu lat zafascynowana Grecją, miłośniczka przyrody.

Misja:

Reprezentuję młode pokolenie nauczycieli, których celem jest zmieniać stereotypy edukacyjne ukształtowane w tradycyjnych szkołach i tworzyć nową jakość kształcenia. Dlatego przekazywana przeze mnie wiedza jest interdyscyplinarna i praktyczna. Filozofia LIFE LONG LEARNINGU, którą kieruję się w życiu, skutkuje nieustannym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Pasja i doświadczenie:

Moją pasją jest obcowanie z przyrodą i  jej bezpośrednia obserwacja, co przekłada się na liczne podróże zagraniczne. Dlatego geografii poświęciłam 10 lat nauki (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Naukę łączyłam z pracą w szkole.  Równolegle rozwijałam  swoje umiejętności  w obszarze dwujęzycznego  nauczania geografii (CLIL), pracując w szkołach międzynarodowych z wykładowym językiem angielskim i maturą  GCSE  A-level oraz IB. Wykształcenie geograficzne uzupełniłam studiami doktoranckimi oraz kierunkami: gospodarka przestrzenna, zarządzanie (politechnika w Portugali) i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim.

Doradztwo zawodowe:

Ponieważ mam stały kontakt z rynkiem pracy oraz rekrutacją na studia, dodatkowo, w ramach zajęć, oferuję swoim uczniom doradztwo w zakresie wyboru właściwego kierunku studiów, gwarantującego pracę w przyszłości oraz opracowanie strategii rozwoju kariery zawodowej.

Co wyróżnia Teach Me Geography

Profesjonalizm

Inwestycja w nieustanny rozwój  wiedzy i umiejętności naszych pracowników, potwierdzona licznymi certyfikatami ze szkoleń oraz kursów, pozwala na wykonywanie pracy dydaktycznej efektywnie i z należytą starannością.

Innowacyjne Podejście

W naszej firmie stawiamy na najwyższą jakość nauki, opartą o aktywizację ucznia poprzez wykorzystanie metody warsztatowej. Przykładamy bardzo dużą wagę do praktycznego zastosowania wiedzy przez ucznia w życiu codziennym.

Zadowolenie Uczniów

Pierwsza pozycja  w Polsce wśród nauczycieli geografii pod względem liczby pozytywnych opinii pokazuje jak wielu uczniów jest zadowolonych z nauki w Teach Me Geography.

Nowoczesna Pracownia

Pracownia wyposażona jest w przyrządy pomiarowe, zestawy skał i skamieniałości, mapy tematyczne, konturowe, plansze dydaktyczne,  najlepszy na rynku sprzęt komputerowy i RTV do wizualizacji zjawisk geograficznych.

Zdobyte Ceryfikaty

Geografia na polskiej maturze:

Geografia jest najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym na egzaminie maturalnym. W 2016 roku do egzaminu z tego przedmiotu przystąpiło 71 632  uczniów spośród 258372 wszystkich maturzystów (Raport CKE 2016). Powodem wyboru geografii jest zazwyczaj jej niewielki objętościowo materiał, w porównaniu z historią czy biologią, oraz przekonanie, że nie trzeba zbyt dużego wysiłku aby otrzymać wysoki wynik z egzaminu.

Matura zdana z wysokim wynikiem gwarantuje przyjęcie na wymarzone studia np. prawnicze, na których przedmiot ten jest wysoko punktowany. Jednak statystyki pokazują, że ten wysoki wynik osiąga niewielki odsetek maturzystów. Średni wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym w 2016 roku wyniósł 39% (Raport CKE 2016). Na tym samym poziomie były wyniki z chemii i informatyki. Wyniki z historii oraz fizyki, czyli przedmiotów uznawanych za trudne, były nieco wyższe niż z egzaminu z geografii i wyniosły odpowiednio 42% i 41%. Rozbieżności pomiędzy wyobrażeniami maturzystów, a stanem faktycznym, co do niskiej trudności egzaminu z geografii, wynikają z braku zrozumienia specyfiki przedmiotu oraz niewłaściwego przygotowania.