Teach Me Geography

Dofinansowanie z UE dla Teach Me Geography

Miło nam poinformować, że wyposażenie naszej pracowni zostało dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej VIII, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wkrótce więcej zdjęć Naszej pracowni.

Zapraszamy!